ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΔΡΑ

ITN GLASS PACKAGING & HO.RE.CA. EQUIPMENT

ΒΙ.ΠΕ.Θ. – Α’ ΖΩΝΗ – ΟΔΟΣ Α5, ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 57022

TΗΛ.: +30 2310 799515 – EMAIL: info@itn.com.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΉΒΗΣ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 15124

TΗΛ.: +30 210 8021787 – ΚΙΝ: 6982 910439

EMAIL: info@itn.com.gr

    Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας Κύπελο.